Recent Posts

Posted in نشريات

مبانی یک سیاست کمونیستی در قبال تحریمهای اقتصادی نقدی بر اهداف و سیاستهای راست – علی جوادی

گفتگوی محمدرضا پویا با علی جوادی تلاشهای رژیم اسلامی برای لغو تحریمها به بهانه شیوع ویروس کرونا در ایران، بار دیگر بحث تحریم اقتصادی و…

Continue Reading...
Posted in مقالات

کرونا و نژادپرستی علیه افغانستانی های ساکن ایران – سیاوش دانشور

رفتارهای شنیع، جنایتکارانه و نژادپرستانه حاکمیت و ناسیونالیسم ایرانی علیه افغانستانی های ساکن ایران امر جدیدی نیست. این رفتارها در پرونده فرهنگ و ایدئولوژی منحط…

Continue Reading...
Posted in مقالات نشريات

کرونا و غیاب دولت – دلشاد عبادی

مارکس در یکی از آثار ابتدایی‌اش اشاره‌ای دارد به دوگانگی زیست انسان در دو ساحت متضاد: اولی ساحت انتزاعیِ دولت بورژوایی، که فرد در مقام…

Continue Reading...
Posted in مقالات

بورژوازی و انقلاب به بهانه سالروز انقلاب ٥٧ – سیاوش دانشور

امسال بار دیگر در سالروز قیام ۵۷ رسانه های دولتی و دست راستی تلاش کردند نوار کهنه و داستان نخ نمای “انقلاب خشونت است” و…

Continue Reading...
Posted in مولتی مدیا نشريات

نگاهی به سناریو های سرنگونی رژیم اسلامی با علی جوادی

نگاهی به سناریو های سرنگونی رژیم اسلامی با علی جوادی

Continue Reading...
Posted in مقالات نشريات

سرنگونی، انقلاب و سوسیالیسم (نامه به حمید تقوائی و فاتح شیخ) – منصور حکمت

شماره: ٧٠٠٦ تاریخ: ١٧ ژوئیه ١٩٩٩ فاتح جان، حمید جان مصاحبه را گرفتم. بنظر من این مطلب حاوی تبیینى از مسأله اوضاع سیاسى و استراتژی…

Continue Reading...
Posted in مقالات نشريات

دمکراسى و انتخابات آمريکا – منصور حکمت

يک زيبايى دموکراسى غربى براى توريست جهان سومى و شرق اروپايى و متفکرين و مفسرينى که به اين نظام از همان دريچه نگاه ميکنند، امکانى…

Continue Reading...
Posted in مقالات

خاری بر گور – ایرج فرزاد

جناب محمود دلت آبادی، با قتل قاسم سلیمانی، نتوانست با خاری که بر دلش نشست، “بسازد”. آمار کشته ها در حدود یک هفته قبل از…

Continue Reading...
Posted in مقالات

جمهوری اسلامی و آمریکا منفعتی در براه انداختن جنگ ندارند – عباس گویا

بقول یوجین دبز جنگ درتمام تاریخ بشری توسط دولتها اعلان شده است، نه توسط مردم عادی. دولتها منافع قابل شمارشی دارند که برای آنها ممکن…

Continue Reading...
Posted in Uncategorized مقالات

چند نکته در حاشیه ترور قاسم سلیمانی –

1- دنیا بدون قاسم سلیمانی ها مکان امن تری برای ۯندگی است. 2- حکومت اسلامی بدون قاسم سلیمانی موجودیت ضعیف تر و در هم ریخته…

Continue Reading...