Recent Posts

Posted in مقالات

جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی در بطن بحران خاورمیانه (٢) – محمد آسنگران

بحرانهای ساختاری جمهوری اسلامی نه تنها غیر قابل حل، بلکه ادامه آن باعث شده است قدم به قدم بخشی از پایه اجتماعی رژیم هم از…

Continue Reading...
Posted in کارگری

مسائل گرهی در جنبش كارگری – علی جوادی

پرسش: در چند ماه اخیر ما شاهد وسیعترین اعتصابات کارگری در چهار دهه اخیر بودیم. اعتصاب در صنایع کلیدی مانند نفت، گاز و پتروشیمی و…

Continue Reading...
Posted in کارگری

مسائل گرهی در جنبش كارگری! – نسرین رمضانعلی

پرسش: یک دور دیگر از اعتصابات طولانی و زنجیر وار کارگران نیشکر هفت تپه به پایان رسید. شما این اعتصاب را از نزدیک دنبال کردید….

Continue Reading...
Posted in مقالات

پیام رضا پهلوی: تلاش برای متحد کردن طیف راست اپوزیسیون – محمدرضا پویا

رضا پهلوی روز دوشنبه 28 سپتامبر با انتشار ویدیویی با نام “پیمان نوین” رو بمردم ایران مطالبی را بیان کرد که اهداف سیاسی نهفته در…

Continue Reading...
Posted in نشريات

نشریه پرسش شماره ۱۵ نشریه سیاسی کانون مباحث کمونیسم کارگری

نشریه پرسش شماره ۱۵ نشریه  سیاسی کانون مباحث کمونیسم کارگری http://jahantelegraf.com/wp-content/uploads/2020/09/porsesh-number-15.pdf

Continue Reading...
Posted in مقالات

معنای توافقات دیپلماتیك منطقه، موقعیت اسلام سیاسی- گفتگو با علی جوادی

پرسش: در پی امضای توافقنامه میان اسرائیل و امارات و بحرین، در غرب صحبت از این است که سیمای سیاسی خاورمیانه در حال عوض شدن…

Continue Reading...
Posted in مقالات

جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی در بطن بحران خاورمیانه – محمد آسنگران

جمهوری اسلامی رژیمی برآمده از جنبش اسلام سیاسی است. این جنبش در دهه هفتاد میلادی از یک طرف در تقابل با بلوک شرق در جایی…

Continue Reading...
Posted in مقالات

جان کودکان بازیچه سودپرستی دولت اسلامی سرمایه،مرگ سه دختر بچه در آستانه اشرفیه،جنایت است! – پدرام نواندیش

هر کشاورزی که با کاشت برنج و یا انبارکردن آن سروکار داشته باشد، می داند که باید محصولش را از گزند آفات دور نگه دارد….

Continue Reading...
Posted in نشريات

پرسش شماره ۱۴

پرسش نشریه  سیاسی کانون مباحث کمونیسم کارگری http://jahantelegraf.com/porsesh-number-14/

Continue Reading...
Posted in مقالات

مرروی بر اهداف و نتایج تاكنونی مبحث انتقادی “ماركسیسم زدایی” -علی جوادی

پرسش: بحث شما درباره ایدئولوژی و مارکسیسم زدایی با عکس العمل های متفاوتی روبرو شد اما عمدتا به نکاتی در باره مارکسیسم و ایدئولوژی پرداخته…

Continue Reading...