Posted in مقالات

پایان دادن به شکنجه، با کدام نیرو؟ پدرام نواندیش

مدعی سلامت روان، علی العموم با هر گونه اذیت و آزار و فشاری که از نظر جسمی و روانی بر انسان دیگر وارد شود مخالف…

Continue Reading...
Posted in مقالات

حسن روحانی “قهرمان” کدام داستان! در حاشیە سخنرانی روحانی برای زنان در مراسم شام “افطار” – سعید آرمان

حسن روحانی در مراسمی بە بهانە آخرین شب ماە رمضان در میان صدها زن (محجبە و نیمە محجبە) با قرائت چند دقیقەای از آیات ملال…

Continue Reading...
Posted in مقالات

تشدید بحران در خاورمیانه، اوضاع به کدام سو خواهد رفت؟ – سعید یگانه

اوضاع خاورمیانه در متن جنگ و ادامه کشمکش و رقابتهای دول بورژوازی، آمریکا و روسیه و کشورهای مرتجع منطقه، هر روز رو به وخامت دارد…

Continue Reading...
Posted in کارگری مقالات

کارگران آق دره و مدافعان سرمایه! – ملکه عزتی

آق دره جایی است که نامش با استخراج طلا و نقره و جیوه تداعی میشود. مکانی برای سودآوری سرسام آور صاحبان سرمایه و در عین…

Continue Reading...
Posted in کارگری مقالات

از خاتون آباد تا آق دره – سیوان کریمی

روزهای اول بهمن ١٣٨٢ بود كه حدود دویست نفر از كارگران معدن خاتون آباد یزد در اعتراض به تعدیل نیروی این معدن دست به اعتراض…

Continue Reading...
Posted in کارگری مقالات

از ساختمان پلاسکو تا برج گرنفل تروریسم سرمایه داری! – آذر ماجدی

هفته پیش یک برج ساختمانی فقیر نشین در قلب لندن، در گرانترین محله لندن با ۱۲۰ آپارتمان و مسکن حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر انسان…

Continue Reading...
Posted in کارگری مقالات

ارتش گرسنگی راه میرود! از دریچه آق دره – سیاوش دانشور

آق دره به تنهائی ادعانامه کارگری علیه وضع موجود است. در دیماه سال ۱۳۹۳، شرکت پویا زرکان پیمانکار معدن طلای آق دره،۳۵۰ کارگر فصلی این…

Continue Reading...
Posted in مقالات مولتی مدیا

توهمات و انتظارات اپوزیسیون راست پروغربی (در حاشیه سیاست ترامپ در قبال جمهوری اسلامی) رحمان حسین زاده

تحرک سیاسی و بیم و امیدهای اپوزیسیون راست پروغربی را باید زیر نظر داشت. اینها دلمشغولیهای ویژه ای دارند. امید و ناامیدی ها، نشست و…

Continue Reading...
Posted in نشريات

کتاب در دﻓﺎع از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ- نویسنده: ارﻧﺴﺖ ﻣﻨﺪل

کتاب در دﻓﺎع از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ- نویسنده: ارﻧﺴﺖ ﻣﻨﺪل

Continue Reading...
Posted in مقالات

ترور در تهران و سلفى گرى در كردستان- همايون گدازگر

شكى نيست كه ترور اخير در تهران هم مانند موارد ديگر ترور كور و قربانى كردن مردم بيگناه محكوم و مطرود است . در مورد…

Continue Reading...