Posted in زنان مولتی مدیا

شهلا جاهد را کشتند! سالگرد قتل شهلا جاهد – پدرام نواندیش

خواب به چشمش نمی رود. همچنان به ساعت نگاه می کند. ساعت 4.15 دقیقه بامداد روز دهم آذر ماه است. رو به دوستش می کند….

Continue Reading...
Posted in زنان مقالات مولتی مدیا

یک دنیای بهتر برای همه و در راس آن برای کودکان! – پدرام نواندیش

من را بنگرید … در دستانم کلی اسکناس است.با این اسکناسها چه کارها که نمیتوانم بکنم. بر روی بهترین فرش آرمیده ام و قشنگ ترین…

Continue Reading...