Posted in مقالات

کالای بنجل بی بی سی به بازار آمد مواظب باشید! – سمکو نوری

پس از گذشت چند روزی از خیزش انقلابی در بیش از 100 شهر در ایران، علیه کلیت حاکمیت اسلامیستی و سرمایه داری در ایران که…

Continue Reading...