Posted in کارگری مولتی مدیا

بیانیه ٨١ تشکل کارگری درباره اول ماه مه روز جهانی کارگر اول ماه مه روز جهانی کارگران گرامی باد

در آستانه روز جهانی کارگر ، امروزه بر همه روشن شده است که فاصله میان دستمزدها و هزینه های زندگی حداقلی برای کارگران به دره…

Continue Reading...
Posted in مقالات

در افشای یک سقوط -جمشید هادیان

حسن صالحی: تصورش را بکنید که در خیابانهای تهران عده ای بجای اینکه شعار “جمهوری ایرانی” سر بدهند شعار می دادند “جمهوری انسانی” شما واکنشتان…

Continue Reading...
Posted in مقالات

یک لمپن به نام حسن معارفی پور! -کوشا شایان

حسن معارفی پور  تو لمپن  از عبدالکریم سروش و گارد او‌کمتر نیستی! کیست که ترا نشناسد! اینقدر سقوط نموده ای که برای تسویه حساب ها…

Continue Reading...
Posted in مقالات

در حاشیه بحث من با کاظم نیکخواه -جمشید هادیان

رفیق ما کاظم، و رفقای همفکرش، هر بار که چیزی در اثبات حقانیت شعار «حکومت انسانی» مینویسد حتما از این مضمون شروع میکند و یا…

Continue Reading...