Posted in کارگری

باز هم درباره شورا – منصور حکمت

در نوشته قبلى (“در مورد مسائل گرهى بحث شورا و سنديکا”) و متعاقبا در جلسه هيات تحريريه مرکزى رئوس دلايلى را در مورد ارجحيت ايده…

Continue Reading...
Posted in کارگری

در مورد مسائل گرهى در بحث شورا و سنديکا – منصور حکمت

الف- در ارزيابى اتحاديه‌هاى کارگرى درک تجريديى وجود دارد که مبتنى بر تعميم خصوصيات اتحاديه‌ها در اوان تشکيل آنها در قرن گذشته است. در اين…

Continue Reading...
Posted in کارگری

بحثی در بارۀ روند ایجاد سازمان های سراسری کارگران در ایران- كار گران انقلابى متحد ايران

در تاریخ ١١ اردیبهشت ١٣٩٧ (اول ماه مه امسال) فراخوانی از سوی «جمعی از فعالان کارگری ایران» زیر عنوان «پیش به سوی کارزاری برای تشکل…

Continue Reading...
Posted in اخبار مولتی مدیا

سرنگونی جمهوری اسلامی در دستور جامعه است! بسوی یک پیروزی کارگری و سوسیالیستی!

 بیانیه حزب حکمتیست در باره دوره جدید اعتراضات در ایران، دور جدیدی از اعتراضات توده ای علیه فقر و گرانی و بیکاری، علیه بانیان و…

Continue Reading...