Posted in مقالات نشريات

در باره “نئولیبرالیسم” – ایرج فرزاد

در باره این موضوع مقالات زیاد و مصاحبه هائی چند انجام شده است. تا جائی که به “مفهوم” این پدیده مربوط است و در شکل…

Continue Reading...
Posted in مقالات

آقای «محمد قره گوزلو؛ «لفاظی» یا «راه حل»؟! – آناهیتا اردوان

هر اندازه دانش اجتماعی بیشتر شود، خواسته های مردم بیشتر میشود. مخالفت دختران و زنان ایرانی به رغم سرکوب ددمنشانه با حجاب اجباری نمودی از…

Continue Reading...
Posted in مقالات نشريات

درباره نئولیبرالیسم و بنر 16 آذر (بخش دوم)

فاشیسم عكس العمل لجام گسیخته سرمایه داری در ایتالیا به گسترش نفوذ و محبوبیت كمونیسم در آن كشور بود. محبوبیت كمونیسم مدیون اعتبار دولت تازه…

Continue Reading...
Posted in Uncategorized مقالات

درباره نئولیبرالیسم و بنر 16 آذر – عباس گویا

در حداقل دو دانشگاه تهران و علوم پزشكی تبریز بنر یكسانی با مضمون «ایران، فرانسه، عراق، لبنان، شیلی … مبارزه یكی است/سرنگونی نئولیبرالیسم» در اعتراضات…

Continue Reading...
Posted in مقالات نشريات

طوفان قریب الوقوع در راه است اینبار کوبنده تر – سمکو نوری

ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده و بستگان جانباختگان خیزش توده ای آبان 98 و ارزوی بهبودی برای مجروحان و ازادی تمامی اسرایمان از چنگال…

Continue Reading...
Posted in کارگری نشريات

ادامۀ شوک درمانی بعد از کشتار…

◾️۲۷ آبان، درست در گرماگرم «شورش بنزین» و تقابل آتش و گلوله و قطع اینترنت، لایحۀ ایجاد ۸ منطقۀ آزاد تجاری و ۱۳ منطقۀ ویژۀ…

Continue Reading...