Posted in نشريات

به خاطر بسپارید , روایت یک جنایت به زبان دیپلوماسی کردی – ايرج فرزاد

مصطفی سلیمی زندانی سیاسی که ۱۷ سال در اسارت رژیم اسلامی بود، روز ۸ فروردین ۱۳۹۹-۲۷ مارس ۲۰۲۰- در پی شورش زندانیان در بسیاری از…

Continue Reading...
Posted in مقالات

زندان، مقاومت، ایمان مذهبی – سیاوش دانشور

از دیالوگی با یک رفیق اینروزها با رفیقی قدیمی دیالوگی داشتیم درباره داستان مقاومت در زندان و رابطه اش با ایمان مذهبی. رفیق نازنینم طرح…

Continue Reading...
Posted in نشريات

در نقد توجیهات اصغر کریمی در چرخش سیاسی در قبال تحریم اقتصادی در دفاع از منصور حکمت! – علی جوادی

گفتگوی محمود احمدی و علی جوادی مقدمه: رفیق اصغر کریمی در مطلبی تحت عنوان سابقه بحث تحریم اقتصادی در حزب کمونیست کارگری به روش برخورد…

Continue Reading...
Posted in نشريات

مبانی یک سیاست کمونیستی در قبال تحریمهای اقتصادی نقدی بر اهداف و سیاستهای راست – علی جوادی

گفتگوی محمدرضا پویا با علی جوادی تلاشهای رژیم اسلامی برای لغو تحریمها به بهانه شیوع ویروس کرونا در ایران، بار دیگر بحث تحریم اقتصادی و…

Continue Reading...