Posted in مقالات

به بهانه کشمکش “کومله و دمکرات” بر سر “ماموستا” – سمکو نوری

انتشار دوباره مصاحبه ای از خالد عزیزی در فضای مجازی نزاعی صوری میان شاخه های مختلف احزاب “کردایتی” را موجب شد. در این خصوص سازمان…

Continue Reading...
Posted in مقالات نشريات

کنفرانس برلين و جناحهاى حکومت اسلامى – منصور حکمت

اواسط فروردین سال ۱۳۷۹، کمتر از دو ماه بعد ازروی کار آمدن باند اصلاح طلبان در مضحکه انتخابات مجلس ششم و سه هفته بعد از…

Continue Reading...