Posted in مقالات

یگانهای مدافع سرمایه پژاک در ضدیت با کمونیستها رژیم را تبرئه میکند – سمکو نوری

صفحه “گذار دمکراتیک” وابسته به باند پژاک در واکنش به افشاشدن دستهای خون آلودشان علیه مردم کردستان مطلب کوتاهی را با اسم مستعار “#اهون_چیاکو” درج…

Continue Reading...
Posted in نشريات

من در ایران نمیتوانم نفس بکشم؛ چون حکومت تمام حقوق انسانی مرا از من سلب کرده است …بیانیه دانشجویان دانشگاه های سراسر ایران

پس از مرگ جورج فلوید، موجی از اعتراضات عمومی و جهانی علیه نژادپرستی و پست شمردن بخشی از جامعه نسبت به بخشی دیگر در کشورهای…

Continue Reading...
Posted in نشريات

کار ارزان،کارگر خاموش – کتاب میزگرد بررسی طرح قانون کار جمهوری اسلامی

Continue Reading...
Posted in مقالات

هجمۀ “چپ علنی داخل کشوری” علیه چپ و کمونیسم خارج کشور در خدمت کیست؟ – آذر ماجدی

اخیرا عده ای باصطلاح “چپ داخل کشوری” هجمه هایی را علیه اپوزیسیون چپ و کمونیست در خارج کشور آغاز کرده اند. لحن شان لمپنی و…

Continue Reading...
Posted in مقالات

فاشیسم در قدرت، فاشیسم دراپوزیسیون – حمید تقوائی

بدنبال قتل فجیع جرج فلوید بدست پلیس راسیست آمریکا و اعتراضات گسترده و مداوم درصدها شهر آن کشور، و امروز در یک سطح جهانی، نیروهای…

Continue Reading...
Posted in نشريات

مذهب ستیزی “چهارمصاحبه با منصور حکمت”

اسلام و اسلام زدايى مصاحبه با “نگاه” نشريه کانون پژوهشى نگاه، دفتر اول، ژانويه ١٩٩٩ نگاه : وجود و عملکرد جريانات و دولتهاى اسلامى در سالهاى اخير در…

Continue Reading...