Posted in مقالات

به بهانه کشمکش “کومله و دمکرات” بر سر “ماموستا” – سمکو نوری

انتشار دوباره مصاحبه ای از خالد عزیزی در فضای مجازی نزاعی صوری میان شاخه های مختلف احزاب “کردایتی” را موجب شد. در این خصوص سازمان…

Continue Reading...
Posted in مقالات نشريات

کنفرانس برلين و جناحهاى حکومت اسلامى – منصور حکمت

اواسط فروردین سال ۱۳۷۹، کمتر از دو ماه بعد ازروی کار آمدن باند اصلاح طلبان در مضحکه انتخابات مجلس ششم و سه هفته بعد از…

Continue Reading...
Posted in نشريات

به خاطر بسپارید , روایت یک جنایت به زبان دیپلوماسی کردی – ايرج فرزاد

مصطفی سلیمی زندانی سیاسی که ۱۷ سال در اسارت رژیم اسلامی بود، روز ۸ فروردین ۱۳۹۹-۲۷ مارس ۲۰۲۰- در پی شورش زندانیان در بسیاری از…

Continue Reading...
Posted in مقالات

زندان، مقاومت، ایمان مذهبی – سیاوش دانشور

از دیالوگی با یک رفیق اینروزها با رفیقی قدیمی دیالوگی داشتیم درباره داستان مقاومت در زندان و رابطه اش با ایمان مذهبی. رفیق نازنینم طرح…

Continue Reading...
Posted in نشريات

در نقد توجیهات اصغر کریمی در چرخش سیاسی در قبال تحریم اقتصادی در دفاع از منصور حکمت! – علی جوادی

گفتگوی محمود احمدی و علی جوادی مقدمه: رفیق اصغر کریمی در مطلبی تحت عنوان سابقه بحث تحریم اقتصادی در حزب کمونیست کارگری به روش برخورد…

Continue Reading...
Posted in نشريات

مبانی یک سیاست کمونیستی در قبال تحریمهای اقتصادی نقدی بر اهداف و سیاستهای راست – علی جوادی

گفتگوی محمدرضا پویا با علی جوادی تلاشهای رژیم اسلامی برای لغو تحریمها به بهانه شیوع ویروس کرونا در ایران، بار دیگر بحث تحریم اقتصادی و…

Continue Reading...
Posted in مقالات

کرونا و نژادپرستی علیه افغانستانی های ساکن ایران – سیاوش دانشور

رفتارهای شنیع، جنایتکارانه و نژادپرستانه حاکمیت و ناسیونالیسم ایرانی علیه افغانستانی های ساکن ایران امر جدیدی نیست. این رفتارها در پرونده فرهنگ و ایدئولوژی منحط…

Continue Reading...
Posted in مقالات نشريات

کرونا و غیاب دولت – دلشاد عبادی

مارکس در یکی از آثار ابتدایی‌اش اشاره‌ای دارد به دوگانگی زیست انسان در دو ساحت متضاد: اولی ساحت انتزاعیِ دولت بورژوایی، که فرد در مقام…

Continue Reading...
Posted in مقالات

بورژوازی و انقلاب به بهانه سالروز انقلاب ٥٧ – سیاوش دانشور

امسال بار دیگر در سالروز قیام ۵۷ رسانه های دولتی و دست راستی تلاش کردند نوار کهنه و داستان نخ نمای “انقلاب خشونت است” و…

Continue Reading...
Posted in مولتی مدیا نشريات

نگاهی به سناریو های سرنگونی رژیم اسلامی با علی جوادی

نگاهی به سناریو های سرنگونی رژیم اسلامی با علی جوادی

Continue Reading...