Posted in مقالات

هیجان زدگی یک اکس مسلمان در مجمع روزنامه ضد کمونیستی بیلد – محمود قزوینی

روزنامه شاخص دست راستی و ضد کمونیستی آلمان، روزنامه بیلد به تازگی جلسه ای را با شرکت مقامات دولتی و سفرا و عناصر دست راستی…

Continue Reading...
Posted in مقالات

در سالگرد ترور سیاه رفیق عزیز سلیمان محمدی، به دست جنایتکاران حزب مکرات کردستان ایران – در فکر سازمان دادن اعتصابی هستیم

نامه اول رفیق جانباخته سلیمان محمدی به تاریخ دهم تیر ۱۳۶۵ ده روز پیش از شروع اعتصاب کوره های ساروقامیش بوکان توضیحاتی بر این نامه:…

Continue Reading...
Posted in مقالات

سرنگونی مسالمت آمیز یک کلاه گنده! – آذر ماجدی

پس از بایگانی طرح های مختلف “گذار”، اپوزیسیون دست راستی در بیانیه ١٤ معصومین بکس و باد کرده است. یک “اتاق فکر” ساخته اند و…

Continue Reading...
Posted in مقالات

قامت استوارجانباختگان ۶۷ – رحمان حسین زاده

مرداد و شهریورماه هر سال نه تنها یادآورتلخ قتل عام وسیع زندانیان سیاسی، بلکه مهمتر یادآور ایستادگی، جسارت و مقاومت هزاران عزیز جانباخته با قامتی…

Continue Reading...
Posted in مقالات

به بهانه طرحهای سوخته رژیم و برای دفاع از کمونیستهای خوشنام – سمکو نوری

“خبرگزاری تسنیم” بلندگوی دروغ پراکنی سپاه پاسداران رژیم در خبری به تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ یکی از طرحهای سوخته دیگرش را پرده برداری کرد که…

Continue Reading...
Posted in مقالات

درمورد جامعه مدنى – منصور حکمت

مصاحبه با ايسکرا ايسکرا: بدنبال انتخاب خاتمى، اصطلاح “جامعه مدنى” در ادبيات رسانه هاى رژيمى و اپوزيسيون پرو-رژيم در داخل و خارج کشور به يک…

Continue Reading...
Posted in مقالات

بیانیه های ۱۴ معصومان و اپوزیسیون مفلوک – آذر ماجدی

دریغ از یک جو ابتکار و تعقل! این دفتر “مدیریت گذار و براندازی” بد جوری کم آورده است. ایده رفراندوم سریعا بایگانی شد، فتو شوت…

Continue Reading...
Posted in مقالات

“گذار از جمهوری اسلامی”؛ پُلاریزه شدنِ جنبش سرنگونی – سیاوش دانشور

بیانیه یا نامه ١٤ “فعال سیاسی و مدنی” در دو ماه گذشته اخیراً با همین عنوان و توسط ١٤ فعال زن با تغییراتی مجدداً منتشر…

Continue Reading...
Posted in مقالات

محمد خاتمی و مضحکه “انتخابات” رحمان حسین زاده

محمد خاتمی “ممنوع التصویر و کلام” یکبار دیگر با تصویر و کلام، فراخوان به شرکت در مضحکه “انتخابات” آتی مجلس اسلامی را پیش از هر…

Continue Reading...
Posted in مقالات

برای امیر حسین، زنده بمان رفیق! – سیاوش دانشور

مبارزه طبقه کارگر، درست مانند کار و زندگی مشقت بارش، همواره پر پیچ و خم و مملو از تناقضات است. شاید اعتراض و اعتصاب برای…

Continue Reading...