Posted in مقالات

چند نکته به بهانه مصاحبه عضو رهبری پژاک با رادیو پیام کانادا – سمکو نوری

29 ژوئن گفتگویی از رادیو پیام کانادا با “اَهوَن چیاکو” از حزب حیات آزاد کردستان «پژاک» و عبدل گلپریان از حزب کمونیست کارگری ایران در…

Continue Reading...
Posted in مقالات

یگانهای مدافع سرمایه پژاک در ضدیت با کمونیستها رژیم را تبرئه میکند – سمکو نوری

صفحه “گذار دمکراتیک” وابسته به باند پژاک در واکنش به افشاشدن دستهای خون آلودشان علیه مردم کردستان مطلب کوتاهی را با اسم مستعار “#اهون_چیاکو” درج…

Continue Reading...
Posted in مقالات

هجمۀ “چپ علنی داخل کشوری” علیه چپ و کمونیسم خارج کشور در خدمت کیست؟ – آذر ماجدی

اخیرا عده ای باصطلاح “چپ داخل کشوری” هجمه هایی را علیه اپوزیسیون چپ و کمونیست در خارج کشور آغاز کرده اند. لحن شان لمپنی و…

Continue Reading...
Posted in مقالات

فاشیسم در قدرت، فاشیسم دراپوزیسیون – حمید تقوائی

بدنبال قتل فجیع جرج فلوید بدست پلیس راسیست آمریکا و اعتراضات گسترده و مداوم درصدها شهر آن کشور، و امروز در یک سطح جهانی، نیروهای…

Continue Reading...
Posted in مقالات

به بهانه کشمکش “کومله و دمکرات” بر سر “ماموستا” – سمکو نوری

انتشار دوباره مصاحبه ای از خالد عزیزی در فضای مجازی نزاعی صوری میان شاخه های مختلف احزاب “کردایتی” را موجب شد. در این خصوص سازمان…

Continue Reading...
Posted in مقالات نشريات

کنفرانس برلين و جناحهاى حکومت اسلامى – منصور حکمت

اواسط فروردین سال ۱۳۷۹، کمتر از دو ماه بعد ازروی کار آمدن باند اصلاح طلبان در مضحکه انتخابات مجلس ششم و سه هفته بعد از…

Continue Reading...
Posted in مقالات

زندان، مقاومت، ایمان مذهبی – سیاوش دانشور

از دیالوگی با یک رفیق اینروزها با رفیقی قدیمی دیالوگی داشتیم درباره داستان مقاومت در زندان و رابطه اش با ایمان مذهبی. رفیق نازنینم طرح…

Continue Reading...
Posted in مقالات

کرونا و نژادپرستی علیه افغانستانی های ساکن ایران – سیاوش دانشور

رفتارهای شنیع، جنایتکارانه و نژادپرستانه حاکمیت و ناسیونالیسم ایرانی علیه افغانستانی های ساکن ایران امر جدیدی نیست. این رفتارها در پرونده فرهنگ و ایدئولوژی منحط…

Continue Reading...
Posted in مقالات نشريات

کرونا و غیاب دولت – دلشاد عبادی

مارکس در یکی از آثار ابتدایی‌اش اشاره‌ای دارد به دوگانگی زیست انسان در دو ساحت متضاد: اولی ساحت انتزاعیِ دولت بورژوایی، که فرد در مقام…

Continue Reading...
Posted in مقالات

بورژوازی و انقلاب به بهانه سالروز انقلاب ٥٧ – سیاوش دانشور

امسال بار دیگر در سالروز قیام ۵۷ رسانه های دولتی و دست راستی تلاش کردند نوار کهنه و داستان نخ نمای “انقلاب خشونت است” و…

Continue Reading...