Posted in مقالات

برای امیر حسین، زنده بمان رفیق! – سیاوش دانشور

مبارزه طبقه کارگر، درست مانند کار و زندگی مشقت بارش، همواره پر پیچ و خم و مملو از تناقضات است. شاید اعتراض و اعتصاب برای…

Continue Reading...
Posted in مقالات

دوران سرنگونی و عروج احزاب ناسیونالیست پرو رژیم از “آشتی ملی” خاتمی تا “آشتی” ناسیونالیسم کرد – سیاوش دانشور

تاریخ جمهوری اسلامی همواره با صفی از نیروهای سیاسی طرفدار حکومت پیوند خورده است. این پیوند اساسا جنبشی و اشتراک در افق ها و آرمانهای…

Continue Reading...
Posted in مقالات

بدون سرنگونی جمهوری اسلامی هیچ تغییر و تحول مثبتی در ایران ممکن نیست! – عبه دارابی

در هفته قبل خبر بند و بست جريانات قومی و بورژواناسیونالیستی کردستان ایران(دو شاخه حزب دمکرات به اضافه دو باند زحمتکشان) با جمهوری اسلامی، درز…

Continue Reading...
Posted in مقالات

در نقد اطلاعیه کومله درباره مذاکره با جمهوری اسلامی – سیاوش دانشور

کومله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران طی اطلاعیه ای در باره مسئله مذاکره با جمهوری اسلامی اظهار نظر کرده است. این اطلاعیه متاسفانه با مردم…

Continue Reading...
Posted in مقالات

اهداف عبدالله مهتدی ازطرح پلاتفرم مشترک با کومه له چیست؟ ، دبیر اول کومه له زیر سایه فراخوان مهتدی – رحمان حسین زاده

این متن مصاحبه ای است که در سال ۲۰۱۶ از سوی رفقای تلویزیون پرتو صورت گرفته است. تلویزیون پرتو: عبدالله مهتدی مسئول اول سازمان زحمتکشان…

Continue Reading...
Posted in مقالات

اطلاعیه “کومله” ادای سهمی دیگر به ناسیونالیسم کُرد – سمکو نوری

بلاخره پس از یک سال و نیم و چند هفته، انهم تحت فشار افکار عمومی، کمیته مرکزی “کومله” سازمان کردستان حکا در خصوص مماشات گروههای…

Continue Reading...
Posted in مقالات

در باره مقوله “خائن” و “خیانت” – سیاوش دانشور

اینروزها و در متن بحث بند و بست گروههای ناسیونالیست و قوم پرست با نمایندگان جمهوری اسلامی، بسیاری از عنوان “خائن” و “خیانت” در قبال…

Continue Reading...
Posted in مقالات

چرا ابراهیم علیزاده توطئه رژیم در همکاری با احزاب ناسیونالیست را محکوم نکرد؟! – سمکو نوری

احزاب ناسیونالیست کُرد پس از قطع امید مقطعی از پروژه های رژیم چنج ترامپ دوباره به سمت رژیم اسلامی روی آورده اند، این احزاب تا…

Continue Reading...
Posted in مقالات

بیدادگاه های رژیم اسلامی،اثبات جنایت هیئت حاکمه! – پدرام نواندیش

دردنیای پر از تلاطم امروز،علیرغم تلاش دولتهای بورژوازی مبنی بر پنهان کاری نقش این دولتها درجرم و جنایتی که هر لحظه و در ابعاد گسترده…

Continue Reading...
Posted in مقالات

خرداد ٦٠ دادگاه لازم نيست، درجا بکشيد! سخنان سران جمهورى اسلامى درباره نسل کشى ٣٠ خرداد سال ٦٠ – حسین مرادبیگی (حمه سور)

از سخنرانى خمينى در آخرين روزهاى سال ٥٩ در مورد آزادى زندانيان غير سياسی، بقول خمينى کسانى که جرم سياسى نداشتند، معلوم بود که سران…

Continue Reading...