Posted in مقالات

ما و مشق دی‌ماه در عراق

نمی‌توان تصاویر اعتراضات عراق و لبنان و الجزایر را دید و به دی‌ماه ۹۶ برنگشت. نمی‌توان آن جرقه‌ای را که از دل یک اعتراض اقتصادی…

Continue Reading...
Posted in مقالات

اعتراض اجتماعی و خیزش تودەای در عراق و لبنان ارتباط آن با موقعیت منطقه ای و داخلی رژیم اسلامی ایران – فاتح شیخ

اعتراضات گسترده در عراق و لبنان بر دو محور اساسی مشترک در اقتصاد و سیاست آن دو جامعه جریان دارد: محور اول اعتراض علیه مشقات…

Continue Reading...
Posted in مقالات نشريات

سوریه در تب مزمن خاورمیانه فاز دیگر بحران بازتقسیم ثروت – سمکو نوری

خاورمیانه از پیش از جنگ جهانی اول جذابیت ویژه¬ای برای غرب داشته که فاکتور کشف نفت این جذابیت را صدچندان کرده است. سایر فاکتورهای دیگر…

Continue Reading...
Posted in مقالات

از دریچه “سازش” ژوژآوا با دولت سوریه – ایرج فرزاد

آنچه که با دخالت نظامی دولت اردوغان در شمال سوریه، در ظاهر رویدادها، به جنگ “فاشیست”های ترکیه علیه “روژآوا” تعبیر شده است، ریشه ای فراتر…

Continue Reading...
Posted in مقالات

سازش خونین پ ک ک در سوریه! – مهرنوش موسوی

حزب پ ک ک با اسد ساخت و پاخت کرد تا ارتش سوریه کنترل را بدست بگیرد. از کنفرانس سران کشورهای عرب پیدا بود که…

Continue Reading...
Posted in مقالات

آب سرد این یکی “آش بتال” سمکو نوری

طبق اخبار گفته میشود نیروهای موسوم به سوریه دمکراتیک “پ ی د” با رژیم اسد توافق کرده اند. فعلا چند و چون این توافق ،…

Continue Reading...
Posted in مقالات

ورود و خروجهای مسخره ترامپ، سوریه در آستانه یک فاجعه دیگر! -سمکو نوری

قبلا روزنامه های امریکا خبر داده بودند که در پی عوض شدن سفیر آمریکا در ترکیه و نشست مقامات امریکا و ترکیه تلاشهای زیادی برای…

Continue Reading...
Posted in مقالات

اعلامیه حزب حکمتیست: لُردگان راه را نشان میدهد! جمهوری اسلامی با گلوله به معترضین پاسخ داد

امروز شنبه ١٣ مهرماه، مردم چنار محمودی در شهرستان لُردگان مقابل فرمانداری دست به اعتراض زدند. با شروع اجتماع تعداد زیادی از مردم شهرستان لُردگان…

Continue Reading...
Posted in مقالات

استعفا جمعی از حزب کمونیست ایران

حزب کمونیست دستاورد با ارزش تلاش بخشی از کمونیستهای ایران است، کە هموارە مبلغ و مروج ارزشهای اجتماعی و سیاسی کمونیستی در مبارزە سیاسی محسوب…

Continue Reading...
Posted in مقالات

جیغ لُردگان ، مُشت شد!

چند روز پیش بود که تجمع اعتراضی اهالی روستای «چنارمحمودی» لُردگان در میان جیغ و فغان پیران و کودکانی که رو به دوربین آرزوی مرگ…

Continue Reading...