Posted in Uncategorized نشريات

نشریه پرسش شماره 8 منتشر شد

پرسش نشریه سیاسی کانون مباحث کمونیسم کارگری است که هر دوشنبه منتشر می شود برای دریافت نشریه لطفا روی لینک زیر کلیک کنید http://jahantelegraf.com/wp-content/uploads/2020/08/porsesh-number-8.pdf

Continue Reading...
Posted in Uncategorized نشريات

نشریه پرسش شماره هفتم منتشر شد!

پرسش نشریه سیاسی کانون مباحث کمونیسم کارگری است که هر دوشنبه منتشر می شود برای دریافت نشریه لطفا روی لینک زیر کلیک کنیدhttp://jahantelegraf.com/porsesh-number-7/

Continue Reading...
Posted in مقالات نشريات

حزب و جامعه: از گروه فشار تا حزب سياسى – منصور حکمت

مبناى نوشته زير، خلاصه بخش اول سخنرانى نويسنده در پلنوم وسيع کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى در نوامبر ١٩٩٨ است. علاوه بر برخى توضيحات اضافى…

Continue Reading...
Posted in Uncategorized نشريات

نشریه پرسش شماره 6 منتشر شد

پرسش نشریه سیاسی کانون مباحث کمونیسم کارگری است که هر دوشنبه منتشر می شود برای دریافت نشریه لطفا روی لینک زیر کلیک کنید http://jahantelegraf.com/wp-content/uploads/2020/07/nashriye-porsesh-number-6.pdf

Continue Reading...
Posted in Uncategorized نشريات

نشریه پرسش شماره 5 منتشر شد

پرسش نشریه سیاسی کانون مباحث کمونیسم کارگری است که هر دوشنبه منتشر می شود برای دریافت نشریه لطفا روی لینک زیر کلیک کنید http://jahantelegraf.com/wp-content/uploads/2020/07/news-porsesh-number-5.pdf

Continue Reading...
Posted in نشريات

من در ایران نمیتوانم نفس بکشم؛ چون حکومت تمام حقوق انسانی مرا از من سلب کرده است …بیانیه دانشجویان دانشگاه های سراسر ایران

پس از مرگ جورج فلوید، موجی از اعتراضات عمومی و جهانی علیه نژادپرستی و پست شمردن بخشی از جامعه نسبت به بخشی دیگر در کشورهای…

Continue Reading...
Posted in نشريات

کار ارزان،کارگر خاموش – کتاب میزگرد بررسی طرح قانون کار جمهوری اسلامی

Continue Reading...
Posted in نشريات

مذهب ستیزی “چهارمصاحبه با منصور حکمت”

اسلام و اسلام زدايى مصاحبه با “نگاه” نشريه کانون پژوهشى نگاه، دفتر اول، ژانويه ١٩٩٩ نگاه : وجود و عملکرد جريانات و دولتهاى اسلامى در سالهاى اخير در…

Continue Reading...
Posted in مقالات نشريات

کنفرانس برلين و جناحهاى حکومت اسلامى – منصور حکمت

اواسط فروردین سال ۱۳۷۹، کمتر از دو ماه بعد ازروی کار آمدن باند اصلاح طلبان در مضحکه انتخابات مجلس ششم و سه هفته بعد از…

Continue Reading...
Posted in نشريات

به خاطر بسپارید , روایت یک جنایت به زبان دیپلوماسی کردی – ايرج فرزاد

مصطفی سلیمی زندانی سیاسی که ۱۷ سال در اسارت رژیم اسلامی بود، روز ۸ فروردین ۱۳۹۹-۲۷ مارس ۲۰۲۰- در پی شورش زندانیان در بسیاری از…

Continue Reading...