Posted in کارگری نشريات

اطلاعیه مشترک نیروهای چپ و کمونیست در محکومیت دستگیری کارگران و معلمان

صبح روز چهار شنبه ۱۱ اردیبهشت تجمع گسترده کارگران به مناسبت روز کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی مورد یورش وحشیانه نیروهای امنیتی و انتظامی…

Continue Reading...
Posted in کارگری نشريات

اعلامیه حزب حکمتیست ایران، اول مه؛ دهها کارگر دستگیر شدند! بازداشت شدگان باید فورا آزاد شوند!

اول مه امسال، فضای سیاسی ایران را حول خود قطبی کرد. جنبش کارگری علیرغم سرکوبها و زخمهای باز بر پیکرش، فراخوان اجتماع در مقابل بهارستان…

Continue Reading...
Posted in کارگری

اول مه، روز جهانی کارگر، روز مبارزه علیه نظم سرمایه داری – پردل زارع

از روزی که اول مه، روز جهانی کارگر که با مبارزه و فداکاری هزاران کارگر از جان گذشته جایش را در تقویمها باز کرد و…

Continue Reading...
Posted in کارگری

اول مه: زنده باد انقلاب کارگری، زنده باد شوراها – پیام رحمان حسین زاده

کارگران! کمتر روزی است که همانند روز کارگر بتوان دو دنیای متفاوت را از هم تشخیص داد. دنیایی متعلق به ما اکثریت عظیم انسان کارگر…

Continue Reading...
Posted in کارگری نشريات

Communiqué of Worker-communist Party of Iran – Hekmatist on the occasion of First of May, International Workers’ Day Iran, another October is in sight! Long Live Workers’ Revolution!

In the 21st century when science, technology and productivity is at its highest yet, the working population live in economic, social uncertainty and poverty and…

Continue Reading...
Posted in کارگری نشريات

اعلامیه حزب حکمتیست بمناسبتِ اوّل مه، ایران، اُکتبر دیگری در اُفق است! زنده باد انقلاب کارگری!

در قرن بیست و یکم، در اوج توانائی علمی و تکنولوژیکی و بارآوری کار، بشریتِ کارگر در ناامنی اقتصادی و اجتماعی و فقر روزافزون و…

Continue Reading...
Posted in کارگری

اطلاعیه شماره۲ حزب کمونیست کارگری ایران – حكمتيست : نیاز سیل زدگان به همبستگی و همیاری مردم آزاده داخل و خارج از کشور.

بارش شدید باران و وقوع سیل کم سابقه در استانهای مازندران، گلستان، استان مرکزی، لرستان وشهر و روستاهای خرم آباد، پل دختر، سرپل ذهاب،سقزو دیگر…

Continue Reading...
Posted in کارگری

اعلامیه حزب کمونیست کارگری – حکمتیست: دستمزد چند بار زیر خط فقر را نباید تحمل کرد!

دولت ضد کارگری جمهوری اسلامی و “شورای عالی کار” آن در ادامه سیاست تحمیل گرسنگی و فقر و تباهی به طبقه کارگر، به اصطلاح دستمزد…

Continue Reading...
Posted in کارگری مقالات

کنترل کارگری یک بحث مقدماتی – سیاوش دانشور

در جامعه ایران هر روز قطب بندی طبقاتی تشدید میشود. راست و چپ، بیش از پیش در یک مقیاس اجتماعی، در مقابل هم صف کشیده…

Continue Reading...
Posted in کارگری مقالات

اعلامیه حزب حکمتیست بمناسبت اعتصاب و تحصن سه روزه معلمان : علیه کالا سازی آموزش، برای آموزش رایگان!

به فراخوان “شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان” روزهای ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ اعتصاب و تحصن سراسری معلمان در بیش از ۱۰۰ شهر…

Continue Reading...